SESONGKORT 2020/21

adminInformasjon

For sesongen 2020/21 gir vi og en Covid-19 garanti som garanterer minst 50 åpningsdager i sesongen 2020/21.
Hvis vi ikke oppnår 50 åpningsdager, overføres alle sesongkort vederlagsfritt til neste sesong.
Innehavere av sesongkort vil også bli prioritert hvis vi må sette begrensninger på antall besøkende i anlegget.

Voksne (18+):               Kr. 2.500,-           
Barn/ungdom (7-17): Kr. 2.200,-           
Pensjonist (65+)          Kr. 2.200,-           

Familiepakke sesong: Kr. 8.500,-
Familiepakken gjelder foreldre/foresatte og alle barn under 20 år som er registrert
på samme adresse.

Klikk her for å kjøpe