SESONGEN 2020/21

Vi er nå i gang med å forberede en ny sesong, og ut ifra signalene vi har fått regner vi med å kunne tilby tilnærmet normal drift. Det vil selvfølgelig kreve tilpasninger der folk er tettest på hverandre.
I følge folkehelsemyndighetene er det å stå på ski i alpinanleggene en trygg aktivitet, som medfører minimal smitterisiko.

Til den kommende sesong har vi bestemt oss for å fortsette med svært lave priser på sesongkort. I tillegg vil gi en garanti til alle som kjøper. Denne går i korthet ut på at vi garanterer minst 50 åpningsdager i sesongen 2020/21. Hvis vi ikke klarer dette, overføres alle sesongkort vederlagsfritt til neste sesong.

Prisen for sesongkort for de under 18 år vil være kr. 1.700,- og kr. 2.000,- for over 18 år. Familiepakken vil koste kr. 7.000,-
(Dette gjelder i kampanjeperioden fra 15.11.20-15.12.20. F.o.m. 16.12.20 stiger prisen med kr. 500,- på sesongkort og kr. 1.500,- for familiepakke sesong).