Vi bygger nytt skitrekk til sesongen 2021/22

Denne sommeren startet vi opp med bygging av nytt skitrekk/tallerkentrekk i Eikedalen.
Heisen blir levert fra Doppelmayr i Østerrike, og skal være ferdig montert til 15.november 2021.
Påstigning på heisen vil ligge på 670 m.0.h. og avstigningen vil være på 880 m.o.h.
Heisen vil få en lengde på ca. 600 meter, og kapasiteten vil være på 722 p/t.
Ettersom Stolheisen ikke vil være i drift til vinteren, må en først ta Tvillingtrekkene opp, deretter
Fjellheisen for å komme til den nye heisen.
Den nye heisen vil gi tilgang til de samme løypene/frikjøringsområder som en ville ha hatt med Stolheisen
i drift.
Det er usikkert om Stolheisen kommer i drift igjen, men vi venter med endelig avgjørelse til etter sesongen 2021/2022.