Vi starter opp med snøproduksjon i uke 49

Hvis forholdene ligger til rette vil vi starte opp med snøproduksjon i midten på uke 49.
Vi har ikke fastpris på strøm i desember, og må derfor velge de mest gunstige periodene
for snøproduksjon.
Ut i neste uke (fra onsdag) tyder prognosene på at vi får temperaturer ned mot -10 grader,
noe som kan gi oss fine forhold for produksjon.
Den naturlige snøen ser ut til å utebli i første omgang, men det er fremdeles en stund igjen til jul
(hvor vi håper de første heisene kan åpnes).