Vi bygger nytt skitrekk til sesongen 21/22

adminInformasjon

I sommer startet vi opp med bygging av nytt skitrekk/tallerkentrekk i Eikedalen.
Heisen blir levert fra Doppelmayr i Østerrike, og skal være ferdig bygget til 15.desember 2021.
Den nye heisen vil få navnet “Toppheisen”.

Vi har ofte krevende vindforhold på de øverste toppene, og heisleverandøren har derfor anbefalt at vi bruker
tallerkener fremfor T-krok. Vi har likevel lagt til rette for at dette fort kan endres til T-kork, hvis det på sikt skulle vise
seg å bli en bedre løsning.

Påstigning på heisen vil ligge på 670 m.0.h. og avstigningen vil være på 880 m.o.h. (Avstigningen på Stolheisen var på 918 m.o.h).
Heisen vil få en lengde på ca. 600 meter, og kapasiteten vil være på 722 personer i timen.
Ettersom Stolheisen ikke vil være i drift til vinteren, må en først ta Tvillingtrekkene opp, deretter
Fjellheisen for å komme til den nye heisen.
Den nye heisen vil gi tilgang til de samme løypene/frikjøringsområder som en ville ha hatt med Stolheisen
i drift.
Vi forventer at tilgangen til å kunne benytte hele fjellet blir mye bedre. Med det mener vi at det ventes betydelig flere
driftsdager på den nye heisen, enn vi ville hatt med Stolheisen.
Det er usikkert om Stolheisen kommer i drift igjen, men vi venter med endelig avgjørelse til etter sesongen 2021/2022.