SNØKANONENE ER I GANG!

Fredrik TønjumNyheter

Onsdag 1. desember.
For øyeblikket ligger det ca. 20 cm natursnø i terrenget, og snøproduksjonen pågår i Seterløypen
og i barneområdet.
Vi regner med å kunne åpne Veraheisen -og Tobiasheisen lørdag 11. desember. For å kunne åpne Setertrekket
er vi avhengig av mer natursnø i de områdene vi ikke klarer å dekke med kunstsnø.
Hvis vi ikke klarer å få åpnet flere heiser, blir det kun tilgang for de med sesongkort åpningshelgen.

På bildet under ser du den nye heisen, som åpner til sesongen (til høyre for Stolheisen).